Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 20.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 241 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 242 Asia/2

V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)


§ 243 Asia/3

V 6.5.2020 Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/4

V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/5

V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja autopaikkatonteille (Kaarela, Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/6

V 6.5.2020, Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/7

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian viranhaltijoille henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 248 Asia/8

Hankintapäällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 249 Asia/10

Lainan myöntäminen Setlementtiasunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/11

Espoon ja Helsingin Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyösopimuksen muutos (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/12

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/13

Alueen vuokraaminen Tapulikaupungin liikuntapuistosta Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/14

Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (Puotilan ala-aste)

Liite 2

Puotilan leikkiniityn asemapiirros

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/15

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päätösten hyvinvointivaikutusten painottamisesta sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 256 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 257 Asia/9

Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esitys osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04