Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 26.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 211 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 212 Asia/2

Kaupungin toimielinten sähköiset kokoukset ja kaupunginvaltuuston 25.3.2020, 94 § tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 213 Asia/3

Aamukouluasia: koronavirusepidemian tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 214 Asia/4

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu (pdf) (html)


§ 215 Asia/5

Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04