Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 16.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 180 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 181 Asia/2

V 25.3.2020, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 182 Asia/4

V 25.3.2020 Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12596) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Asia/5

V 25.3.2020 Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/11

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1

ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen


§ 185 Asia/12

Tontin varaaminen Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehittämistä varten (Itä-Pasila, tontti 17014/1) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/6

V 25.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 187 Asia/7

V 25.3.2020, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/8

V 25.3.2020, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/9

Vanhusneuvoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 1.3.2020


§ 190 Asia/10

Alkuperäiseen yhteishankintaan kuuluvien organisaatioiden liittyminen Oy Apotti Ab:n omistajiksi ja Apotti-järjestelmän käyttäjiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 191 Asia/13

Toimitilojen vuokraaminen Finnkino Oy:lle Tennispalatsista (Fredrikinkatu 65) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/14

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi suostumusperustaisuuden vahvistamisesta koulujen seksuaalikasvatuksessa (pdf) (html)


§ 193 Asia/15

Kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 194 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 195 Asia/3

V 25.3.2020, Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04