Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 09.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 160 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 161 Asia/2

V 25.3.2020, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/3

V 25.3.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 163 Asia/4

V 25.3.2020, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 164 Asia/5

V 25.3.2020, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 165 Asia/6

V 25.3.2020, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611) (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 166 Asia/7

V 25.3.2020, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/8

V 25.3.2020, Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/9

V 25.3.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/10

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/11

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 2

Liite 2


§ 171 Asia/12

Oikaisuvaatimukset koskien Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelmaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus A

Liite 3

Oikaisuvaatimus B


§ 172 Asia/13

Esitys valtioneuvostolle: Lainsäädäntöehdotus kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/14

Tontin varaaminen Lehto Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Varaushakemus

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Ruuti.net -aloitejärjestelmän korvaamisesta Kuntalaisaloite.fi -palvelusta muokatulla aloitepalvelulla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/16

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponsi nuorten aloitejärjestelmän kielivalikoiman laajentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/17

Valtuutettu Fatim Diarran toivomusponsi nuorten aloitteisiin vastaamisesta selkokielellä (pdf) (html)


§ 177 Asia/18

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi Patterimäen luonnonsuojelualueen pikaisesta perustamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/19

Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04