Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 02.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 139 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 140 Asia/2

V 11.3.2020, Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/4

V 11.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Herttoniemi ja Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/5

V 11.3.2020, Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/6

V 11.3.2020, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/7

Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 145 Asia/8

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 146 Asia/9

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 147 Asia/10

Oikaisuvaatimus virkaan ottamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 30.12.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/11

Oikaisuvaatimus vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkistamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 16.12.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 149 Ärende/12

Utlåtande om beredningen av Kårkulla samkommuns verksamhet och ekonomi för år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)§ 149 Asia/12

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnan ja talouden valmistelusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/13

Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/14

Maankäyttösopimuksen tekeminen Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12533 (Lauttasaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/15

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Espoon kaupungin kanssa liittyen Espoon Leppävaaran Säterinkallion asemakaava-alueeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/16

Tontinvarauksen jatkaminen SRV Oy:lle (Espoo, Leppävaaran Perkkaa, Vermon ja Vänrikinsolmun asemakaava-alueet) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/17

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 31.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/18

Finlandia-talon väistötilaa koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Finlandia-talon väistötila_Liitteet 1 - 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/19

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen kaatamisen välttämisestä talvella 2019-2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/20

Kaupunginvaltuuston 26.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 158 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 159 Asia/3

V 11.3.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04