Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 24.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 116 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 117 Asia/2

V 11.3.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 2.2.2020


§ 118 Asia/3

V 11.3.2020, Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, k 20)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/4

V 11.3.2020, Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttaminen (12066) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/5

V 11.3.2020, Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen (12597) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/6

V 11.3.2020, Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen (Ruoholahdenkatu 23) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19

Liite 3

Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/7

V 11.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Viikki tontti 36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 123 Asia/8

V 11.3.2020, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/9

V 11.3.2020, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organisaatioiden johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/10

V 11.3.2020, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/11

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2020 (pdf) (html)


§ 127 Asia/12

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Eroilmoitus 31.1.2020


§ 128 Asia/13

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016.pdf

Liite 3


§ 129 Asia/14

Pelastustoimen suunnittelijan viran perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 130 Asia/15

Finlandia-talon väistötilaa koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Finlandia-talon väistötila_Liitteet 1 - 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/16

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelma vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/17

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen kaatamisen välttämisestä talvella 2019-2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/18

Kaksikielisyystoimikunnan selvitys 2017-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/19

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Uudenmaan, pääkaupunkiseudun ja Helsingin sote-erillisselvityksen loppuraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/20

Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaväkivaltaan puuttumisesta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/21

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi ympärivuorokautisen hoidon kilpailutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/22

Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 138 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04