Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 20.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 19 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 20 Asia/2

V 29.1.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 21 Asia/3

V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 7.1.2020


§ 22 Asia/4

V 29.1.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/5

V 29.1.2020, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/6

V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 16.12.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/7

V 29.1.2020, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/8

Strategiajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1


§ 27 Asia/9

Olympiastadionin vuokrasopimuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/10

Rahoituksen myöntäminen kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Maailman toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeessa vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 29 Asia/12

Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/13

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Käyttötaloussuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/14

Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntömuutoksesta koskien tilintarkastajien lukumäärää, nimeämistä ja toimikautta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 11.12.2019


§ 32 Asia/15

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 25.11.2019

Liite 2

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Helsinki-Turku nopean junayhteys


§ 33 Asia/16

Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja kotoutumista koskeva muutossopimus (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus


§ 34 Asia/17

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liikenteen yhteyksien turvaamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/18

Valtuutettujen Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä tekemät toivomusponnet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 36 Asia/19

Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi viestinnän vastuunjaosta toimialarajat ylittävissä kriisitilanteissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/20

Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/21

Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/22

Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 40 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 41

Valtuutettu Atte Kalevan Malmin lentokentän alueen YVA-menettelyä koskevan aloitteen käsittelyn siirtäminen kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokoukseen (pdf) (html)


§ 42 Asia/11

Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeessa vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04