Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 13.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Eroanomus 16.12.2019


§ 3 Asia/3

V 29.1.2020, Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 4 Asia/4

V 29.1.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten tontille ja pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

V 29.1.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille sekä pysäköintitontille (Munkkiniemi ja Konala) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

V 12.2.2020, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun

Liite 2


§ 7 Asia/7

V 12.2.2020, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 11.12.2019


§ 9 Asia/9

Finnishcourses.fi -palvelun ylläpitopalvelua koskeva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Selvityksen antaminen apulaisoikeuskanslerille Suoja-Pirtti ry:n ja Y-Säätiö sr:n toteuttaman hankkeen valmistelusta tehdyn kantelun johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus 17.9.2018

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 11 Asia/11

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi 65 vuotta täyttäneiden vammaisten päivätoiminnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Helsingin kaupungin tasa-arvohanke (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04