Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 03.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 669 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 670 Asia/5

Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 671 Asia/2

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa koskeva selvitys (pdf) (html)

Liite 1


§ 672 Asia/3

Aamukouluasia: Katsaus suurista raidehankkeista (pdf) (html)


§ 673 Asia/4

Aamukouluasia: Selvitys Helsingin taidemuseo HAMin tulevaisuudesta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04