Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 07.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 165 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 166 Asia/2

Aamukouluasia: Päivitetty katsaus suuriin raidehankkeisiin (pdf) (html)


§ 167 Asia/3

Aamukouluasia: Tilannekatsaus Helsingin julkisen taiteen biennaalista (pdf) (html)


§ 168 Asia/4

Aamukouluasia: Tilannekatsaus kaupungintalon ala-aulan uudistuksen etenemisestä (pdf) (html)


§ 169 Asia/5

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04