Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
49 / 17.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 813 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 814 Asia/2

V 16.1.2019, Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 815 Asia/3

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuodeksi 2019 (pdf) (html)


§ 816 Asia/4

Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten (Vuosaari, Kurkimoisio) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Urban Garden -konsepti

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 817 Asia/5

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 818 Asia/6

Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 819 Asia/7

Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 820 Asia/8

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot eri talousarvioalakohtien välillä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 821 Asia/9

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)


§ 822 Asia/10

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan yhtiön perustaminen (pdf) (html)


§ 823 Asia/11

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 824 Asia/12

Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 825 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04