Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 08.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 634 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 635 Asia/2

V 24.10.2018, Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muuttaminen (nro 12509) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 636 Asia/3

V 24.10.2018, Osto-oikeuden lisääminen tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen (Meilahti, Zaidankatu, tontti 15643/1) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 637 Asia/4

V 24.10.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille tonteille (Malmi ja Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Asia/5

V 24.10.2018, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 639 Asia/6

V 24.10.2018, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 640 Asia/7

V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 21.9.2018


§ 641 Asia/8

V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 642 Asia/9

V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 24.9.2018


§ 643 Asia/10

V 24.10.2018, Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 644 Asia/11

Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 645 Asia/12

Lausunto luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta (pdf) (html)


§ 646 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04