Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 01.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 617 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 618 Asia/2

V 10.10.2018, Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 619 Asia/3

V 10.10.2018, Mannerheimintie 162 asemakaavan muuttaminen (nro 12483) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilaisuuden 24.4.2017 muistio

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 620 Asia/4

V 10.10.2018, Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta päättäminen sekä tonttien ja niillä olevien rakennusten myynti (Kallio, Siltasaari, tontit 11306/8 ja 11307/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Asia/5

V 10.10.2018, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 622 Asia/6

V 10.10.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 623 Asia/7

V 10.10.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 624 Asia/8

V 10.10.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Asia/9

Tonttien varaaminen Lumo Kodit Oy:lle (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus, tontit 45205/5 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 626 Asia/10

Asuinkerrostalotonttien varaaminen KOy Pohjois-Pasilan Tähdelle (Pasila, tontit 17131/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Asemakaava nro 12475

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 627 Asia/11

Hakemus ympäristöministeriölle pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 628 Asia/12

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi koskien aikataulunäyttöjä bussipysäkeille keskusta-alueen ulkopuolella (pdf) (html)

Liite 1


§ 629 Asia/13

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 630 Asia/14

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koulupsykologien ja -kuraattorien käyttöoikeuksista Wilmaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 631 Asia/15

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 632 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 26.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 633 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04