Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 17.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 574 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 575 Asia/2

V 26.9.2018, Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön osakekannan myyminen ja Kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraaminen kaupungin käyttöön (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 576 Asia/3

V 26.9.2018, Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12463) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 577 Asia/4

V 26.9.2018, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 578 Asia/5

V 26.9.2018, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ja valtuutettu Mia Nygårdin aloitteet muovin käytön vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 579 Asia/6

V 26.9.2018, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 580 Asia/7

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 581 Asia/8

V 26.9.2018, Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Asia/9

V 26.9.2018, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 583 Asia/10

V 26.9.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 584 Asia/11

V 26.9.2018, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 585 Asia/12

V 26.9.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 586 Asia/13

V 26.9.2018, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 587 Asia/14

V 26.9.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 588 Asia/15

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 589 Asia/16

V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työoloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 590 Asia/17

V 26.9.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 591 Asia/18

V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 592 Asia/19

V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 593 Asia/20

V 26.9.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausoppaasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 594 Asia/21

V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 595 Asia/22

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 596 Asia/23

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019 (pdf) (html)


§ 597 Asia/24

Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 598 Asia/25

Tontin varaaminen HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten (Meilahti, Zaidankatu tontti 15643/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 599 Asia/26

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien välisen hulevesisopimuksen sekä HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sekaviemäröintialueen hulevesisopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

1A_Hulevesisopimus_Helsinki

Liite 3

4_Sekavesisopimus_Helsinki

Liite 4

1B_Liitekartta_1_Helsinki_huleveden_viemarointialue

Liite 5

1C_Liitekartta_2_Helsingin_hulevesijärjestelmän_vaikutusalue

Liite 6

2_Taustaraportti

Liite 7

3_Taustaraportin_liite_yleisten_alueiden_osuus (1)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Asia/27

Gasum Oy:n kanssa solmittava sopimus maakaasuputken siirtämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 601 Asia/28

Kaupungin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen Helsingissä 21. - 22.11.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Ennakkokutsu kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 602 Asia/29

Kaupunginvaltuuston 12.9.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 603 Asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04