Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 25.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 453 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 454 Asia/2

V 29.8.2018, Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 455 Asia/3

V 29.8.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 456 Asia/4

Avoimuusperiaate ja tietosuoja kaupungin johdon tapaamisissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 457 Asia/5

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 458 Asia/6

Henkilöstöjohtajan irtisanoutuminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus irtisanoutumisesta


§ 459 Asia/7

Ratakuorma-autojen hankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 460 Asia/8

Päätösvallan siirtäminen asukasosallisuuden pienavustuksissa (pdf) (html)


§ 461 Asia/9

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Kalasataman ja Kuninkaankolmion esirakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 462 Asia/10

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 463 Asia/11

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 464 Asia/12

Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointiryhmän täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 465 Asia/13

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 466 Asia/14

Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 467 Asia/15

Kaupunginvaltuuston 20.6.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 468 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04