Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 11.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 416 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 417 Asia/2

V 20.6.2018, Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muutos nro 12447 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 418 Asia/3

V 20.6.2018, Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavan muutos nro 12376 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Asia/4

V 20.6.2018, Kaupunginhallituksen varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 28.5.2018

Liite 2

Eronpyyntö 29.5.2018


§ 420 Asia/5

V 20.6.2018, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 421 Asia/6

V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 21.5.2018


§ 422 Asia/7

V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 423 Asia/8

Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Oulunkylässä sijaitsevien veteraaniasuntojen hallinnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 424 Asia/9

Viestintäjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo


§ 425 Asia/10

Valvontainsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 426 Asia/11

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 427 Asia/12

Startup-keskittymä Maria 01 rakennuksen 3 peruskorjausta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Maria startup rakennus 3, tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 428 Asia/13

Kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Asia/14

Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13


§ 430 Asia/15

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (pdf) (html)


§ 431 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04