Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 07.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 412 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 413 Asia/2

Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan toimintakonseptin uudistamisen eteneminen (pdf) (html)


§ 414 Asia/3

Aamukouluasia: Kaupunginkanslian organisaatiossa tapahtuvat muutokset (pdf) (html)


§ 415 Asia/4

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04