Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
41 / 23.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1111 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1112 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1113 Kaupunginjohtaja/1

V 2.12.2015, Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1114 Kaupunginjohtaja/2

V 2.12.2015, Lainan myöntäminen Helsinki Allas Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allas-hankkeen esittely 2015

Liite 3

Allas-hankkeen rahoitussuunnitelma (23.10.2015)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1115 Kaupunginjohtaja/3

V 2.12.2015, Takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (pdf) (html)

Liite 1

Oy Apotti Ab - yrityksen rahoituslaskelma

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1116 Kaupunginjohtaja/4

V 9.12.2015, Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1117 Kaupunginjohtaja/5

V 9.12.2015, Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1118 Kaupunginjohtaja/6

V 2.12.2015, Helen Oy:n kehitysohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1119 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 2.12.2015, Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1120 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 2.12.2015, Vartiokylän korttelin 45136 tontin 1 ja korttelin 45137 sekä liikenne-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, nro 12328) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1121 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 2.12.2015, Vartiokylän tonttien 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8, nro 12327 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Liite 7

Osa päätöshistoriaa

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1122 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 2.12.2015, Toukolan, Arabianrannan asuinkerrostalotonttien vuokrausperusteet ja osto-option sisällyttäminen tonttien vuokrasopimuksiin (suunnitellut tontit 23126/11-13, ent. tontti 23126/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 1123 Stadsdirektören/3

Val av ledamot i valberedningskommittén (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 1123 Kaupunginjohtaja/3

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1124 Kaupunginjohtaja/4

Muutos kaupunginhallituksen päätökseen § 985, lainan myöntäminen Calcio Oy:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1125 Kaupunginjohtaja/5

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1126 Kaupunginjohtaja/6

Virkavapaan myöntäminen kaupunginjohtajalle (pdf) (html)


§ 1127 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1128 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1129 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Automaattimetron tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 1130 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi kaupungin hankintaohjeiden päivittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1131 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1132 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Doinita Negrutin kirje

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1133 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakeminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1134 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1135 Sivistystoimi/1

Helsingin kaupungin liittyminen Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1136 Sivistystoimi/2

Lausunto Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Suomen taideakatemian lausuntopyyntö, Suomen taideakatemian säätiön sääntömuutos

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1137 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1138 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi Saukonlaiturin länsiosan asemakaavan kanavan toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lisärakennusoikeutta koskevan sopimuksen tekeminen K Oy Lastenkodinkatu 5:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1140 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Töölön kylän tilalle Rnro 6:4 (Suomenlinna, Vallisaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus liitteineen

Liite 3

Liite 4

Poikkeamispäätöshakemus Helsinki

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1141 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Hakemukset, joiden perusteella esitetään varausta

Liite 6

Hakemukset, joiden perusteella ei esitetä varausta

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1142 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1143 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto HSY:lle jätteenkäsittelytoimintaa koskevan HSY-enemmistöisen osakkuusyhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04