Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
40 / 16.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1083 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1084 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1085 Kaupunginjohtaja/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtolapuutarhayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Liite 3

Kesämajayhdistyksen maanvuokrasopimusmalli

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1086 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1087 Sivistystoimi/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koulujen tietotekniikan opetuksesta, laitetuesta ja hankinnoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1088 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialueen laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1089 Kaupunginjohtaja/2

V 25.11.2015, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1090 Kaupunginjohtaja/3

V 2.12.2015, Helen Oy:n kehitysohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1091 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 25.11.2015, Kluuvin korttelin 2002 tonttien 4 ja 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12325, Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 ) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1092 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 25.11.2015, Pitäjänmäen korttelin 46016 tonttien 6, 11 ja 14 asemakaavan muuttaminen (nro 12271, Hiomotie 2-6 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1093 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 25.11.2015, Sörnäisten katualueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin 252 osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12302, Vilhonvuorenkadun jatke) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1094 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 25.11.2015, Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1. vaiheen liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1095 Kaupunginjohtaja/3

Primääri- ja tertiäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotantotoimikunnan rakennushankkeille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1096 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katujen rakentamista varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1097 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1098 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan valinta Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan (pdf) (html)


§ 1099 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Osmo Soininvaaran toivomusponsi koskien investointiraamin muuttamista osittain nettomääräiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 1100 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 11.11.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1101 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1102 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1103 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1104 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1105 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi 9. luokkalaisten kesätyösetelin käyttöönottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1106 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1107 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1108 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuinkerrostalotonttien varaaminen sääntelemättömään omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon (Toukola, Arabianranta, suunnitellut tontit 23126/11-13, entinen tontti 23126/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Varaushakemus

Liite 4

Suunnitelmat

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1109 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Ratikkaprojektin tilannekatsaus ja raitioliikenteen kehittämistavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

HSL:n lausunto raitioliikenteen kehittämistavoitteista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1110 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04