Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 09.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1046 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1047 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1048 Kaupunginjohtaja/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1049 Kaupunginjohtaja/2

V 25.11.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1050 Kaupunginjohtaja/3

V 25.11.2015, Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen siviilipalvelusmiehillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1051 Kaupunginjohtaja/4

V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koskien Viikin Gardenian toiminnan jatkamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 1052 Kaupunginjohtaja/5

V 25.11.2015, Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille (pdf) (html)


§ 1053 Kaupunginjohtaja/6

V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vaikuttamisesta TTIP-sopimusneuvotteluihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1054 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lämpimän pukukopin toteuttamisesta Violanpuiston kentälle talvikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1055 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite vastuullisen robotisaation ohjelman laatimisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1056 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1057 Sosiaali- ja terveystoimi/3

V 25.11.2015, Valtuutettu Seija Muurisen aloite rintamaveteraanien uudesta päivystyspisteestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1058 Sivistystoimi/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koulujen tietotekniikan opetuksesta, laitetuesta ja hankinnoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1059 Sivistystoimi/2

V 25.11.2015, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite opettajien kouluttamisesta koulukiusaamisen ehkäisemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1060 Sivistystoimi/3

V 25.11.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1061 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 25.11.2015, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun pätkän nimen muuttamisesta Norssinkaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1062 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 25.11.2015, Valtuutettu Laura Kolben aloite vanhojen rakennusten kulttuuriperintöstrategian laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoittamaton, valtuustoaloite Kvsto 25.3.2015

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1063 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 25.11.2015, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialueen laajentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1064 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 25.11.2015, Valtuutettu Matti Niirasen aloite kadun, kujan, aukion tms. nimeämisestä Harri Holkerin mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1065 Kaupunginjohtaja/7

V 25.11.2015, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1066 Kaupunginjohtaja/8

V 25.11.2015, Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1067 Sivistystoimi/4

V 25.11.2015, Kahden käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1068 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 4.11.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1069 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1070 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1071 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Palmia -toiminimen siirtäminen liikelaitokselta Helsingin Palvelut Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1072 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1073 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1074 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi 9. luokkalaisten kesätyösetelin käyttöönottamisesta (pdf) (html)


§ 1075 Sivistystoimi/2

Osastopäällikön ottaminen nuorisoasiankeskuksen kehittämisosaston osastopäällikön virkaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteenveto hakijoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1076 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1077 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupungin nimistön kehittämisestä eurooppalaiset kaupungit huomioiden (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1078 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi koskien päihteettömyyteen kannustavien asumispalvelujen painottamista tonttien ja tilojen luovutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1079 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Sörnäisten toimitilatontin myynti Lindström Invest Oy:lle (Sörnäinen, tontti 10576/1) (pdf) (html)

Liite 1

Ote asemakaavasta nro 11626

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Ostohakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1080 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Tontin myynti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja liikenneterminaalin toteuttamiseen (Lauttasaari, tontti 31039/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1081 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2016 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1082 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04