Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 26.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 998 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 999 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1000 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 21.10.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1001 Kaupunginjohtaja/1

V 4.11.2015, Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1002 Kaupunginjohtaja/2

V 4.11.2015, Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1003 Kaupunginjohtaja/3

V 4.11.2015, Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1004 Kaupunginjohtaja/4

V 4.11.2015, Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1005 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 4.11.2015, Taka-Töölön korttelin 464 tontin 15 asemakaavan muuttaminen (nro 12315, Pohjoinen Hesperiankatu 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Maankäyttösopimus, Urlus-säätiö (kaupunginhallitus 20.4.2015, § 415)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1006 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 4.11.2015, Suurmetsän korttelin 41129 tontin 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12339, Suovaniityntie 21-23, Heikinlaakso) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1007 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 4.11.2015, Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit 31106 ja 31098) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Maankäyttösopimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1008 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 4.11.2015, Oulunkylän, Patolan ja Maunulan alueiden sekä Haagan Isonnevan alueen asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1009 Kaupunginjohtaja/3

Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudellinen avustaminen (pdf) (html)


§ 1010 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Tankovainion asuntoalueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1011 Kaupunginjohtaja/5

Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1012 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1013 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1014 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1015 Sivistystoimi/1

Osastopäällikköjen ottaminen nuorisoasiainkeskuksen kolmen nuorisotyön osaston osastopäälliköiden virkoihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteenveto paikkaa hakeneista (nuorisotyön osastopäällikkö) 10.9.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1016 Sivistystoimi/2

Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Tietokeskuksen esitys tilasto- ja tietopalveluosaston tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttämiseksi

Liite 2

Hakijoiden yhteenveto

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1017 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1018 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto ympäristöministeriölle asukkaiden valintaa arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin koskevasta asetusmuutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

YM:n lausuntopyyntö asetukseksi asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1019 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Rakennuskiellon pidentäminen eräillä Suomenlinnan alueilla (piirustus nro 12362, Vallisaari, Kuninkaansaari, Pukkisaari, Reimarisaari, Kukipaasi ja Haminasalmenpaasi) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1020 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

NCC PropertyDevelopment Oy:lle varatun Pasilan konepajan alueen toimistotontin varausajan jatkaminen (Vallila, tontti 22403/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1021 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04