Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 19.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 973 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 974 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 975 Kaupunginjohtaja/1

V 4.11.2015, Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 976 Kaupunginjohtaja/2

V 11.11.2015, Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)


§ 977 Kaupunginjohtaja/3

V 11.11.2015, Vuoden 2016 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 978 Kaupunginjohtaja/4

V 11.11.2015, Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)


§ 979 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 4.11.2015, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 980 Sivistystoimi/1

V 4.11.2015, Myllypuron ala-asteen ja yläasteen hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Asukaspalautteita

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 981 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 4.11.2015, Kumpulan korttelin 24960, tontin 24962/3 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12336, Gadolininkadun eteläpuoli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 982 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 4.11.2015, Vuoden 2016 kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 983 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 4.11.2015, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12305) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 984 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 4.11.2015, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä Kruunuvuorenranta-Kalasatama (Nihti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 985 Kaupunginjohtaja/3

Lainan myöntäminen Calcio Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 986 Kaupunginjohtaja/4

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 986 Stadsdirektören/4

Tillsättande av en tvåspråkighetskommitté (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 987 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 988 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 989 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Marimekko Oyj:n hakemuksesta ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 990 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 991 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 992 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 993 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 994 Sivistystoimi/1

Eron myöntäminen työterveyskeskuksen vastaavan työterveyslääkärin virasta 1.1.2016 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus vastaavan työterveyslääkärin virasta 1.1.2016 lukien


§ 995 Sivistystoimi/2

Lausunto Helsingin teatterisäätiön ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 996 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 997 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04