Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 12.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 952 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 953 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 954 Kaupunginjohtaja/1

V 21.10.2015, Johtamisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 955 Kaupunginjohtaja/2

V 21.10.2015, Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ennakkosuostumuspyyntö

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Liite 6

HSL:n lausunto 14.9.2015

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 956 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 21.10.2015, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)


§ 957 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 21.10.2015, Herttoniemen yritysalueen tontin 43057/9 osan ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12346, Kirvesmiehenkatu 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 958 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 21.10.2015, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12305) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 959 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 21.10.2015, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä Kruunuvuorenranta-Kalasatama (Nihti) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 960 Kaupunginjohtaja/3

Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annetun ohjeen muuttaminen; liputus viittomakielen päivänä (pdf) (html)


§ 961 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Selvitetään mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 962 Kaupunginjohtaja/5

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 963 Kaupunginjohtaja/6

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 963 Stadsdirektören/6

Tillsättande av en tvåspråkighetskommitté (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 964 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 965 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 7.10.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 966 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 967 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 968 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 969 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 970 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Itäkeskuksen liiketontin ja asuntotontin myynti Kiinteistö Oy Helsingin Itäkeskukselle (Vartiokylä, tontit 45176/7 ja 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hakemus

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 971 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Länsisalmen tilaa R:no 1:5 koskevasta poikkeamispäätöshakemuksesta (Pikku Niinisaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hakemusasiakirjat

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 972 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04