Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
34 / 05.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 931 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 932 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 933 Kaupunginjohtaja/1

V 21.10.2015, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2016 (pdf) (html)


§ 934 Kaupunginjohtaja/2

V 21.10.2015, Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 935 Kaupunginjohtaja/3

V 21.10.2015, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 936 Kaupunginjohtaja/4

V 21.10.2015, Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 937 Kaupunginjohtaja/3

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajan virkamatka Madridiin, Espanjaan 2. - 4.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 938 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin henkilöstön polkupyöräetu (pdf) (html)

Liite 1


§ 939 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen edustajan valinta liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) johtokuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 940 Kaupunginjohtaja/6

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 941 Kaupunginjohtaja/7

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 941 Stadsdirektören/7

Tillsättande av en tvåspråkighetskommitté (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 942 Kaupunginjohtaja/8

Jäsenen ehdottaminen Verotuksen oikaisulautakunnan 5. jaostoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 943 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 944 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 945 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 946 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 947 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 948 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asemakaavan muutoshakemus Oulunkylän tontille 28075/18 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Asemakaavan muutoshakemus ja tonttikorkeusilmoitus

Liite 4

Hakijan vastine kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 19.5.2015 § 161

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 949 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunnot

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 950 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 951 Kaupunginjohtaja/9

Iltakouluasia: Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04