Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 28.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 911 Kaupunginjohtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 912 Kaupunginjohtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 913 Kaupunginjohtaja/1

V 7.10.2015, Maantien 101 (Kehä I) parantaminen -hankkeen 3. vaiheen: Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Kehä I välillä Espoon raja – Vihdintie, rakentamista koskevan toteuttamissopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 914 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 7.10.2015, Lauttasaaren korttelin 31039 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12348, Lauttasaarentie 25) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 915 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 7.10.2015, Alppilan lukion perusparannuksen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 916 Kaupunginjohtaja/3

Jäsenen ehdottaminen Verotuksen oikaisulautakunnan 5. jaostoon (pdf) (html)


§ 917 Kaupunginjohtaja/4

Kalasataman Sompasaaren uuden asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 918 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan tilapäinen laajentaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 919 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016-2018 käsittelyjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 920 Kaupunginjohtaja/7

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 20.-21.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 921 Kaupunginjohtaja/8

Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 922 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 23.9.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 923 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 924 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 925 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi: Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin käyttäjämäärien arviointi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 926 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 927 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 928 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 929 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 930 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04