Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 07.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 807 Kaupunginjohtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 808 Kaupunginjohtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 809 Kaupunginjohtaja/1

V 23.9.2015, Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 810 Kaupunginjohtaja/2

V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä (pdf) (html)

Liite 1


§ 811 Kaupunginjohtaja/3

V 23.9.2015, Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun antamista koskevien menettelytapaohjeiden päivittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 812 Kaupunginjohtaja/4

V 23.9.2015, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -hankkeen edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 813 Kaupunginjohtaja/5

V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin Hekalle myöntämien lainojen korkojen alentamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 814 Kaupunginjohtaja/6

V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 815 Kaupunginjohtaja/7

V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite tilojen vuokraamisesta taiteenharjoittajille ja musiikintekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 816 Kaupunginjohtaja/8

V 23.9.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 817 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 23.9.2015, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite "parklet" -kokeilun toteuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 818 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kierrätyksen edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 819 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 23.9.2015, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite mahasyövän riskin seulonnan pilotin käynnistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 820 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 23.9.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lastenvalvojien palvelujen neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 821 Sosiaali- ja terveystoimi/3

V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kotihoidon kehittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 822 Sosiaali- ja terveystoimi/4

V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 823 Sosiaali- ja terveystoimi/5

V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite joukkoliikenne-etuuden palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 824 Sivistystoimi/1

V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin työllisyysohjelman laatimiseksi (pdf) (html)


§ 825 Sivistystoimi/2

V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen muistamisesta keskustakirjaston yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 826 Sivistystoimi/3

V 23.9.2015, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite katutaiteen ja graffitien lisäämisestä Baanalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 827 Sivistystoimi/4

V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren liikuntapuiston jalkapallokentästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 828 Sivistystoimi/5

V 23.9.2015, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen edistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 829 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 23.9.2015, Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 830 Kaupunginjohtaja/9

V 23.9.2015, Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 831 Kaupunginjohtaja/10

V 23.9.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 832 Kaupunginjohtaja/11

V 23.9.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 833 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 23.9.2015, Kulosaaren korttelitalon ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12285) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 834 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 835 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 836 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 837 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 838 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 839 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa Lauttasaaren asemakaavamuutoksen johdosta (AK 12276, tontit 31119/1 ja 12) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 840 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Arabian Palvelu Oy:n osakkeiden siirto lopullisille osakkaille (pdf) (html)

Liite 1

Arabian Palvelu Oy, yhtiöjärjestys 9.7.2015

Liite 2

Arabian Palvelu Oyn perustaminen ja rakennuttamissopimus, Khs 10.6.2002 (877 §)

Liite 3

Arabian Palvelu Oyn toimialueen laajentaminen, Khs 11.10.2004 (1248 §)

Liite 4

Arabian Palvelu Oy, rakennuttaja- ja liittymissopimus, Khs 5.5.2008 (682 §)

Liite 5

Arabian Palvelu Oyn osakkeet, yhteenveto 7.8.2015


§ 841 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Toimitilatontin varaaminen ja optio jatkovarauksista Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontit 17096/6, 7 ja 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus

Liite 3

Asemakaavan muutos nro 11561

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 842 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Alueen varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle kehittämishanketta varten Espoon Leppävaarassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Varausanomus

Liite 3

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 843 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12357) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 844 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

ARA:n lausuntopyyntö, Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 845 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 846 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 847 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04