Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 17.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 726 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 727 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 728 Kaupunginjohtaja/1

V 26.8.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 729 Sivistystoimi/1

V 26.8.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 730 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 26.8.2015, Herttoniemen (43.ko) eräiden kortteli-, puisto- ja katualueitten asemakaavan hyväksyminen ja puisto- ja katualueitten asemakaavan muuttaminen (nro 12286, Roihuvuoren pohjoisrinne) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 731 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 732 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 733 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 734 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 735 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Sotainvalidien kesämaja-alueen vuokrausperusteiden määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 736 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Elielinaukion pysäkkikatosten omistusoikeuden siirtäminen rakennusvirastolta Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 737 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (pdf) (html)

Liite 1

Työ- ja elinkeinoministeriö lausuntopyyntö 26.6.2015

Liite 2

Luonnos hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä Tukesiin

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 739 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 740 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite eläkeyksikön siirtämisestä sosiaali- ja terveysvirastosta HUS:iin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 741 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 742 Sivistystoimi/1

Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätöksestä koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätökseen 8.6.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 743 Sivistystoimi/2

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 744 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 745 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistölautakunnan oikeuttaminen eräisiin vähäisiin varausten muutoksiin samalla, kun asuntotuotantotoimikunnalle varataan tontti ja muutetaan sen aiempia varauksia (Laajasalo, tontti 49029/7, Sörnäinen, Kalasataman Sompasaari, tontit 10630/2 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 746 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan nro 12155 jatkovalituksista (pdf) (html)

Liite 1

Hgin hallinto-oikeuden päätös valituksiin 20.3.2015

Liite 2

KHO selityspyyntö OSA 1, Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava

Liite 3

KHO selityspyyntö OSA 2, Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava, Helsingin hallinto-oikeuden asiakirjat

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 747 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 748 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi; vuokratonttien vuokranmääritysperusteiden julkaiseminen avoimena datana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 749 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kannelmäen ja Pitäjänmäen ostoskeskustonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Kannelmäki, tontit 33130/1 ja 33131/1, Pitäjänmäki 46117/11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemukset Kannelmäki

Liite 3

Liite 4

Hakemus Pitäjänmäki

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 750 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Toimistorakennusten tontin (KT) varaaminen SRV Rakennus Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Pasila, tontti 17028/1) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Suunnitelmat

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 751 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymälle pääkaupunkiseudun putkikeräysjärjestelmien organisoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04