Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 10.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 689

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 690

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 691 Kaupunginjohtaja/1

V 26.8.2015, Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 692 Kaupunginjohtaja/2

V 26.8.2015, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 693 Sivistystoimi/1

V 26.8.2015, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 694 Sivistystoimi/2

V 26.8.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)


§ 695 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 26.8.2015, Taka-Töölön korttelin 463 tontin 28 asemakaavan muuttaminen (nro 12309, Töölönkatu 28) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 696 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 26.8.2015, Jätkäsaaren eräiden tonttien sekä satama- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12272, Terassitalokortteli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 697 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 26.8.2015, Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 698 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 26.8.2015, Jakomäen tontin 41200/28 ja Pihlajiston tontin 38317/4 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12135

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134

Liite 3

Liite 4

Tonttijakokartta nro 12574

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 699 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 26.8.2015, Kivikon asuinrakennusten tontin vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen tontin maanvuokrasopimukseen (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47355/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 26.8.2015, Keski-Vuosaaren asuntotontin ja autopaikkatontin vuokrausperusteet ja vuokrasopimuksen osto-oikeutta tarkoittava ehto (Vuosaari, tontit 54052/6 ja 54054/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 701 Kaupunginjohtaja/1

Jäsenvaihdokset Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 702 Kaupunginjohtaja/2

Lausunto Kansaneläkelaitokselle vakuutuspiirien yhdistymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Kansaneläkelaitoksen lausuntopyyntö 20.5.2015

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 703 Kaupunginjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 704 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 705 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaupunkiraideliikenteestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 706 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 707 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite eläkeyksikön siirtämisestä sosiaali- ja terveysvirastosta HUS:iin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 708 Sivistystoimi/1

Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttäminen ja viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 709 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Tapanilan alueen kouluverkkotarkastelusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 710 Sivistystoimi/3

Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätöksestä koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 711 Sivistystoimi/4

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 712 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 713 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Jukka Relanderin toivomusponsi; Keskustakirjaston rakentamisen myötä ei supisteta lähikirjastoverkkoa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 714 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi; Keskustakirjastoon suunnitellun saunan markkinaehtoisuus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 715 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi; ammatti- ja korkeakoulujen sitouttaminen kirjastohankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi; vuokratonttien vuokranmääritysperusteiden julkaiseminen avoimena datana (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Toteutussopimuksen ja siihen perustuvien tontinluovutusten hyväksyminen tontinluovutuskilpailun perusteella (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20816/1, 3 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 718 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kannelmäen ja Pitäjänmäen ostoskeskustonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Kannelmäki, tontit 33130/1 ja 33131/1, Pitäjänmäki 46117/11) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 719 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Toimistorakennusten tontin (KT) varaaminen SRV Rakennus Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Pasila, tontti 17028/1) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 720 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Erityisasumiseen sekä hotelli- ja/tai majoitustoimintaan suunnitellun tontin varaaminen Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kalasatama, Hermanni, suunniteltu tontti 21678/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 721 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Alueen ja rakennuksen varaaminen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle liike-, näyttely-, kulttuuri- ja tapahtumatilojen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 20803/5, L3-makasiini) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 722 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kerrostalotontin varaaminen Kevalle ja HOK-Elannolle (Laajasalo, tontti 49080/11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kaupunginvaltuuston vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 724 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymälle pääkaupunkiseudun putkikeräysjärjestelmien organisoinnista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 725 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04