Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 22.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 654 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 655 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)§ 656 Stadsdirektören/1

F 26.8.2015, Val av ledamot och ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1§ 656 Kaupunginjohtaja/1

V 26.8.2015, Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 657 Kaupunginjohtaja/2

V 26.8.2015, Kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 658 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 26.8.2015, Taka-Töölön korttelin 514 tontin 3 ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12310, Olympiastadion) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 659 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 26.8.2015, Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 660 Kaupunginjohtaja/3

Kaupungin henkilöstöraportti 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 661 Kaupunginjohtaja/4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio eduskuntavaaleissa 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 662 Kaupunginjohtaja/5

Osasairauslomalla olevan henkilön palkka (pdf) (html)


§ 663 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 664 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 665 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle Kivikon liikuntapuiston esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 666 Kaupunginjohtaja/9

Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetyn lainan laina-ajan pidentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Pöytäkirjanote

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 667 Kaupunginjohtaja/10

Kaupunginvaltuuston 17.6.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 668 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 669 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 670 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta ruopata Hernesaaren lumenvastaanottopaikkaa (pdf) (html)

Liite 1

ESAVIn lausuntopyyntö, Staran lupahakemus Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaaminen

Liite 2

Staran lupahakemus, Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaaminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 671 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta maa- ja kiviaineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Kivikossa sekä töiden aloituslupa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Liikennelaitos -liikelaitoksen eräiden virkojen lakkauttaminen ja uusien johtajien virkojen perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 673 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 674 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 675 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 676 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 677 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 678 Sivistystoimi/1

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen (pdf) (html)


§ 679 Sivistystoimi/2

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tietokeskuksen_kirje_20052015.pdf

Liite 4

Yhteenveto hakijoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 680 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 681 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Sopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Latokartanon Urheilu- ja kulttuurisäätiön kanssa (12282) (pdf) (html)

Liite 1

Latokartanon maankäyttösopimus

Liite 2

VU-alueen vuokrasopimus

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 682 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: yhteistyö Lasipalatsin Mediakeskuksen ja Amos Anderssonin museon kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 683 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: kaupungin tilojen myynnissä tavoitteeksi kokonaistaloudellinen etu (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 684 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön virkaan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Kooste hakijoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 685 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Rakennusvalvontaviraston eräiden virkanimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätös mikrokuvaussihteerin toimen lakkauttamisesta


§ 686 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Rakennusvalvontaviraston kahden toimen muuttaminen viraksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätös insinöörin toimen uudelleen järjestelystä

Liite 3

Päätös lupasihteerin toimen muuttamisesta arkkitehdiksi


§ 687 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lausunto Uudenmaan elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Suomenlinnan tilalle Rnro 6:3 (Suomenlinna H 9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

02 Poikkeamishakemus

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Hallintaoikeusselvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 688 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04