Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 15.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 627 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 628 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 629 Kaupunginjohtaja/1

V 26.8.2015, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 630 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginorkesterin konserttimatkat vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 631 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: kehitysvammaisille työntekijöille mahdollisuudesta tarjota lisää pysyvämpiä työsuhteita esimerkiksi osa-aikaisten vakanssien muodossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 632 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katujen rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 633 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 634 Kaupunginjohtaja/7

Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 635 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 636 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 637 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto sisäministeriölle poliisilain mukaisen liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamisesta Vallisaareen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 639 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 640 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä (pdf) (html)


§ 641 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 642 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Varhaiskasvatusviraston uusi virka (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 643 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 644 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi vammaisten joukkoliikennelipun muutosten kokonaisvaikutusten selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 645 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 646 Sivistystoimi/1

Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto viran hakijoista

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Sivistystoimi/2

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 649 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Laajasalon (49.ko) Gunillantien - Svanströminkujan alueen asemakaavan muutoksen nro 12228 määrääminen osittain voimaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotuotantotoimikunnalle varatun tontin rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen (Mellunkylä, Kontula, tontti 47291/4) (pdf) (html)

Liite 1

ATT:n kirje rahoitus- ja hallintamuodon muutos

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 651 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Alueen varaaminen Speed Group Oy:lle rekkojen levähdysalueen ja siihen liittyvien palvelujen suunnittelua varten (Vantaa, Vaarala, kiinteistö 92-410-1-61) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Helsingin Satama Oy:n lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 652 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi Helsingin elävän musiikin yhdistys ELMU ry:lle osoitettavista asianmukaisista toimitiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 653 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04