Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
23 / 08.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 601 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 602 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 603 Kaupunginjohtaja/1

V 17.6.2015, Opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 604 Kaupunginjohtaja/2

V 17.6.2015, Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 605 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 17.6.2015, Pisararadan asemakaavan muuttaminen (nro 12290) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 606 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 17.6.2015, Tapaninkylän, Tapaninvainion, Tapanilan (39.ko) kortteleiden 39118, 39120, 39129, 30131, 30132 ja 30148 eräiden tonttien sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12314, Vanhan Tapanilantien eteläpuolen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 607 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 17.6.2015, Vuokrausperusteet Jätkäsaaren asuinkerrostalotonteille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20071/1-2) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 608 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 17.6.2015, Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen asuntotontin vuokrasopimukseen (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 609 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen 3.8.2015 kokouksen peruminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 610 Kaupunginjohtaja/4

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksistä 13.4.2015 § 63, § 65 ja § 66 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätökseen 13.4.2015, § 63

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 611 Kaupunginjohtaja/5

Kaasunjakeluverkoston ylläpitämistä koskevan sopimuksen tekeminen Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuoden 1995 sopimus_allekirjoitettu

Liite 4

Vuoden 2007 sopimus_allekirjoitettu


§ 612 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden puistojen rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 613 Kaupunginjohtaja/7

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 615 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 616 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n hakemuksesta Viikin siirtokuormausaseman ympäristölupamääräysten tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 617 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta maa- ja kiviaineksen välivarastointiin ja käsittelyyn Kuninkaantammen kentällä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 618 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 619 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 620 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu René Hurstin toivomusponsi sosiaaliasiamiesten lukumäärästä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 622 Sivistystoimi/1

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tietokeskuksen_kirje_20052015.pdf

Liite 4

Yhteenveto hakijoista


§ 623 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 624 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Yleisten rakennusten tontin varaaminen Espoosta yksityistä päiväkotihanketta varten (Espoo, Laajalahti, tontti 1637/1) (pdf) (html)

Liite 1

Varaushakemus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Östersundomin yleiskaavan yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, 9.10.2014

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 626 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04