Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 01.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 573 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 574 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 575 Kaupunginjohtaja/1

V 17.6.2015, Eräiden määrärahojen siirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in välillä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 576 Kaupunginjohtaja/2

V 17.6.2015, Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus

Liite 2

Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 577 Kaupunginjohtaja/3

V 17.6.2015, Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 578 Kaupunginjohtaja/4

V 17.6.2015, Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 579 Kaupunginjohtaja/5

V 17.6.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 580 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 17.6.2015, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2014 (pdf) (html)


§ 581 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 17.6.2015, Mellunkylän, Mellunmäen (47.ko) kortteleiden 47360-47361 ja 47363-47366 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen nro 12321, Tankovainion alue (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 583 Kaupunginjohtaja/4

Art and Design City Helsinki Oy Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiökokouskutsu_allekirjoitettu

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Tasekirja_allekirjoitettu

Liite 5

Liite 6

Valtion esitys yhtiökokoukselle_allekirjoitettu

Liite 7

Liite 8

Tilintarkastuskertomus_allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 584 Kaupunginjohtaja/5

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan virkamatka Milanoon, Italiaan 7. - 11.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 585 Kaupunginjohtaja/6

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 586 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 587 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 588 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennusviraston HKR-Rakennuttajan tulosryhmän johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista

Liite 2

Yleisten töiden lautakunnan esitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 589 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 590 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 591 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 592 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 593 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 594 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lasten päiväkoti Selkämeren hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 595 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi nuorisoasiainkeskuksen mahdollisuudesta nimittää jäsen ELMU-työryhmään (pdf) (html)

Liite 1


§ 596 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaarelan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12347; Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 597 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 598 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 599 Kaupunginjohtaja/7

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 600 Sivistystoimi/1

Iltakouluasia: Tulevaisuuden koulu (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04