Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 25.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 551 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 552 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 553 Kaupunginjohtaja/1

V 3.6.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 554 Kaupunginjohtaja/2

V 3.6.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 555 Sivistystoimi/1

V 3.6.2015, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 556 Sivistystoimi/2

V 3.6.2015, Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 557 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 3.6.2015, Sörnäisten korttelin 10570 osan, satama-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan muuttaminen (nro 12284, Verkkosaaren eteläosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 558 Kaupunginjohtaja/3

Lainan myöntäminen Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus, Laajasalon Palloseura ry

Liite 2

Laajasalon liikuntapuiston kehittämishanke

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 559 Kaupunginjohtaja/4

Lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus, Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

Liite 2

Hakemuksen liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 560 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 561 Kaupunginjohtaja/6

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015 (pdf) (html)


§ 562 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Allas Oy:n hakemuksesta kelluvien uima-altaiden ja laiturien rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemusasiakirjat

Liite 3

Kartat ja kuvat

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 563 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevaksi laiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 565 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 20.5.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 566 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 567 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 568 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyörätelineiden hankkimisesta Lauttasaaren ala-asteelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 569 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 570 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 571 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Yhtiömuotoisten kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (pdf) (html)

Liite 1

Kauppakirjaluonnos

Liite 2

Liite 3

Tarjous

Liite 4

Salassa pidettävä (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 572 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04