Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 18.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 527 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 528 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 529 Kaupunginjohtaja/1

V 3.6.2015, Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 530 Kaupunginjohtaja/2

V 3.6.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Klaus Sallisen eronpyyntö


§ 531 Sivistystoimi/1

V 3.6.2015, Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 532 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi hankintatoimen kehittämisestä (pdf) (html)


§ 533 Kaupunginjohtaja/4

Natura Viva Oy:n lainahakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 6 liiketoimintasuunnitelma 2015-2017

Liite 3

Liite 4 piirustukset

Liite 4

Liite 5 rakennuslupa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 534 Kaupunginjohtaja/5

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 21. - 22.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 535 Kaupunginjohtaja/6

Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2016 alkaen ja toimintakertomus 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 536 Kaupunginjohtaja/7

Lähiörahastosta vuonna 2015 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 537 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 538 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 539 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 540 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi koululaisten iltapäivätoiminnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 541 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyörätelineiden hankkimisesta Lauttasaaren ala-asteelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 542 Sivistystoimi/3

Korkeasaaren eläintarhalle osoitettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 543 Sivistystoimi/4

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 544 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 545 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Lausunto johtava ylihoitaja

Liite 2

Lausunto palvelutalon johtaja

Liite 3

Lausunto ylilääkäri

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 546 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 547 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Henrik Nyholmin toivomusponsi Petter Wetterin tien kevyen liikenteen osuuden nimeämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Henrik Nyholmin toivomusponsi 21.5.2014

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Koivusaaren ja sitä ympäröivän vesialueen osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa (nro 12180) (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 5.3.2015_Lauttasaari-Seura

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 5.3.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke (pdf) (html)

Liite 1

Sörnäisten Lihapiha-korttelin alustava kokonaistarkastelu, Ksv 26.1.2015

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 550 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04