Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 11.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 491 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 492 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 493 Kaupunginjohtaja/1

V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 494 Kaupunginjohtaja/2

V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Vantaan Energian omistajaohjauksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 495 Kaupunginjohtaja/3

V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 496 Kaupunginjohtaja/4

V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite koskien vähäpäästöisten autojen edistämisohjelmaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 497 Kaupunginjohtaja/5

V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokousten pitämiseksi julkisina (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Kaupunginjohtaja/6

V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 499 Kaupunginjohtaja/7

V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite sähkölautan saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 500 Kaupunginjohtaja/8

V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Tove Janssonin puiston varustamisesta teeman mukaisesti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 501 Kaupunginjohtaja/9

V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 502 Kaupunginjohtaja/10

V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 503 Kaupunginjohtaja/11

V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lastensuojelun kehittämistarpeiden kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 504 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 20.5.2015, Vuosaaren eräiden kortteleiden ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12295, Karavaanikadun korttelit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 505 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 20.5.2015, Vuokrausperusteet omakotitalotonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 506 Kaupunginjohtaja/3

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Ansioituneet kansalaiset


§ 507 Kaupunginjohtaja/4

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Luottamushenkilöt


§ 508 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus.pdf

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 509 Kaupunginjohtaja/6

Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2016 alkaen ja toimintakertomus 2014 (pdf) (html)


§ 510 Kaupunginjohtaja/7

Lähiörahastosta vuonna 2015 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)


§ 511 Kaupunginjohtaja/8

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 21. - 22.8.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Kaupunginjohtaja/9

Lainan myöntäminen Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/Helsingin yhteislyseon lainahakemus

Liite 2

Tilakeskuksen lausunto 13.4.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 513 Kaupunginjohtaja/10

Kaupunginvaltuuston 5.5.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 514 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 515 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 516 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupamääräysten tarkastamisesta (pdf) (html)

Liite 1

lausuntopyyntö Helsingin kaupungille 5.3.3015

Liite 2

Helen Oy, hakemusasiakirjat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 517 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla (pdf) (html)

Liite 1

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) lausuntopyyntö, Finavia Oyj:n hakemus meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Liite 2

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) lausuntopyyntö, SVENSK, Finavia Oyj:n hakemus meluun liittyvistä toimintarajoituksista,

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 518 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 519 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 520 Sivistystoimi/1

Vuoden 2015 tiedepalkinnon myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Esitys tiedepalkinnon saajasta

Liite 2

Tiedepalkinnon_saajan_esittely_2015.pdf

Liite 3


§ 521 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite PosiVire Oy:n toimimisesta päävastuullisena toteuttajana Ohjaamo-hankkeessa (pdf) (html)

Liite 1


§ 522 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 523 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 524 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Omatoimiseen rakentamiseen vuokrattavien omakotitalotonttien varaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 525 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Suunnitteluvaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04