Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
17 / 27.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 418 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 419 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 420 Sivistystoimi/1

V 5.5.2015, Tapanilan ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421 Sivistystoimi/2

V 5.5.2015, Töyrynummen ala-asteen koulun ja Suutarilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 422 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 5.5.2015, Helsingin uuden yleiskaavan lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 423 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamisesta ja säätiön toiminnan siirtämisestä osaksi Helsingin kaupungin toimintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 424 Kaupunginjohtaja/4

Taidemuseon johtokunnan virkamatka Manchesteriin, Iso-Britanniaan 28.9. - 1.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava matkaohjelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 425 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 22.4.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 426 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 427 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 428 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 14:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen vuoteen 2036 asti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 430 Sivistystoimi/1

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle oppivelvollisuusiän ylittäneen oppilaan opetuksen järjestämistä koskevasta kantelusta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 25 ja 32 k.)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 431 Sivistystoimi/2

Kaupungin liittyminen perustettavaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:hyn (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 432 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 433 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kehittämisestä Imatran mallin mukaisesti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 435 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Varhaiskasvatusviraston virkanimikemuutos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 436 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 437 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rakennuskiellon määrääminen Lauttasaaren tonteille 31052/13 ja 14 (piirustus nro 12343) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Tontin varaaminen Sato Oyj:lle kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämistä ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20828/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Hakemukset

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04