Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
16 / 20.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 396 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 397 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 398 Kaupunginjohtaja/1

V 5.5.2015, Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 399 Kaupunginjohtaja/2

V 5.5.2015, Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 5.5.2015, Esisopimus ja sopimus kaupungin rakennusviraston käytössä olevan rakennuksen ja tonttien myymisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle (Kaartinkaupunki, tontit 3048/2 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kaava 461

Liite 4

Kaava 4407

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Kaupunginjohtaja/3

Mocco Oy:n lainahakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

lainahakemuksen liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Kaupunginjohtaja/4

Antolainoissa käytettävien velan yleisten ehtojen sekä panttaus- ja takausehtojen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 403 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1


§ 404 Kaupunginjohtaja/6

Edustajan nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa 7.-8.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Kaupunginjohtaja/7

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa 26.-27.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 407 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 408 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Liittyminen Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry:n jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

LOGY ry:n säännöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 14:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen vuoteen 2036 asti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 411 Sivistystoimi/1

Eron myöntäminen opetusviraston linjanjohtajan virasta, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Liisa Pohjolaisen eronpyyntö

Liite 2

Opetusviraston esitys avoimen viran hoitajasta


§ 412 Sivistystoimi/2

Taidemuseon graafisen ilmeen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 414 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tontin varaaminen Sato Oyj:lle kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämistä ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20828/1) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Urlus-säätiön kanssa (Taka-Töölö, tontti 14463/15) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto ympäristöministeriölle Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja mahdollisuuksista (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö, Suomenlahden merikansallispuistot-selvitys

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 417 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04