Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 13.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 378 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 379 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 380 Sivistystoimi/1

V 22.4.2015, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 22.4.2015, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 382 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen edustajan valinta kiinteistölautakuntaan sekä edustajan ja varaedustajan valinta taidemuseon johtokuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 383 Kaupunginjohtaja/4

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa 26.-27.5.2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 384 Kaupunginjohtaja/5

Tietotekniikkaohjelma 2015–2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 385 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 8.4.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 386 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 387 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 388 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä - Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ympäristölupa-asiakirjat Patolan huippulämpökeskus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Etelä - Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Satama Oy:n hakemuksesta Ruusuniemen kanavan rakentamisajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin Satama Oyn lupahakemusasiakirjat, Ruusuniemen kanava

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunto Helsingin Satama Oy:n ja Liikenneviraston hakemuksesta Pihlajasaaren itäpuolen väylämuutokseen sekä ruoppaus- ja louhintatöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vesilupa-asiakirjat, Pihlajasaaren itäpuolen väylämuutokset sekä ruoppaus- ja louhintatyöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Sivistystoimi/1

Leonard ja Katarina Bäcksbackan taidekokoelman sijoittamista Tennispalatsiin koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 392 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 393 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 394 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto ympäristöministeriölle Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja mahdollisuuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04