Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 30.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 319 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 320 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 321 Kaupunginjohtaja/1

V 8.4.2015, Kaj / Kunnan asukkaan aloite Lasipalatsin sisäpihan (vanhan linja-autoaseman) elävöittämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Kaupunginjohtaja/2

V 8.4.2015, Kaj / Kunnan asukkaan aloite Tuulivoimaa Helsinkiin! - Yes in my backyard! (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite Tuulivoimaa Helsinkiin! - Yes in my backyard!

Liite 2

Osallistujaluettelo, Kuntalaisaloite Tuulivoimaa Helsinkiin -aloitteeseen osallistujat

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Kaupunginjohtaja/3

V 8.4.2015, Kaj / Kunnan asukkaan aloitteet Hakaniemen sillan korvaavasta tunnelivaihtoehdosta (pdf) (html)


§ 324 Kaupunginjohtaja/4

V 8.4.2015, Sj / Kunnan asukkaan aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille (ei internettiin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Kaupunginjohtaja/5

V 8.4.2015, Ryj / Kunnan asukkaan aloite Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite, Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentaminen

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Kaupunginjohtaja/3

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa 26.-27.5.2015 (pdf) (html)


§ 327 Kaupunginjohtaja/4

Oikaisuvaatimus tietotekniikkapäällikön hankintapäätökseen asiassa Valvontakamerat ulkokäyttöön H123-14 (pdf) (html)

Liite 1

Pohjanmaan Turvatekniikka Oy:n oikaisuvaatimus Tietotekniikkapäällikön hankintapäätökseen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Kaupunginjohtaja/5

Tasa-arvotoimikunnan raportti toiminnastaan 2013-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 25.3.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 330 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 331 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 332 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä laiksi kaupunkiraideliikenteestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 336 Sivistystoimi/1

Sopimusten tekeminen yksityisten koulutuksen järjestäjien ja valtion kanssa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Sivistystoimi/2

Vuokrasopimuksen jatkaminen Natura Viva Oy:n kanssa Vuosaaren melontakeskuksen maa-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Natura Viva Oy:n liiketoimintasuunnitelma

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Sivistystoimi/3

Uusien virkojen perustaminen opetusvirastoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Sivistystoimi/4

Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 341 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 343 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin Hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 10.12.2014 § 411 tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus 12248 Vuosaaren voimalaitosalue) (pdf) (html)

Liite 1

HAO:n lausuntopyyntö, valitus Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavasta

Liite 2

Liitteet Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavavalitukseen

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Eriävän mielipiteen perustelu - Maakuntakaava.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 346 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Iltakouluasia: Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Iltakouluasia: Helsingin ulkovalaistuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04