Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 23.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 285 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 286 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 287 Kaupunginjohtaja/1

V 8.4.2015, Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 288 Kaupunginjohtaja/2

V 8.4.2015, Ryj / Kunnan asukkaan aloite Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamisesta (pdf) (html)


§ 289 Kaupunginjohtaja/3

V 8.4.2015, Sj / Kunnan asukkaan aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Kaupunginjohtaja/4

V 8.4.2015, Sj / Kunnan asukkaan aloite lasten ja nuorten taiteiden talosta Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Kaupunginjohtaja/5

V 17.6.2015, Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 292 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 8.4.2015, Kalasataman Koksikadun kolmion asemakaavan muuttaminen (nro 12291, Koksikadun kolmio) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 8.4.2015, Käpylän tontin 827/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12263, Käpylänkuja 5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 8.4.2015, Herttoniemen Hitsaajankatu 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12296, Herttoniemenranta, Hitsaajankatu 9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 8.4.2015, Vartioharjun Varjakanvalkama 54 - 70:n asemakaavan muuttaminen (nro 12294, Varjakanvalkama 54 - 70) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 8.4.2015, Konalan asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet (Konala, Hilapellonpolku, tontti 32067/6) (pdf) (html)

Liite 1

Kartat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 8.4.2015, Kilpailun perusteella luovutettavaksi varattujen tonttien myyminen ja vuokraaminen Kalasatamasta (Sörnäinen, Verkkosaari, tontit 10600/1 - 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V 8.4.2015, Kilpailun perusteella luovutettavaksi varattujen tonttien myyminen Kalasatamasta (Sörnäinen, Verkkosaari, tontit 10600/7 ja 10601/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Kaupunginjohtaja/3

Tasa-arvotoimikunnan raportti toiminnastaan 2013-2014 (pdf) (html)


§ 300 Kaupunginjohtaja/4

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa 7. - 8.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 302 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 303 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vesilupahakemus osa 1

Liite 3

Vesilupahakemus osa 2

Liite 4

Biopolttoaineiden käytön lisääminen YVA-selostus

Liite 5

Biopolttoaineiden käytön lisäämisen YVA-selostus liiteraportit

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto ehdotuksesta Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 307 Sivistystoimi/1

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Sivistystoimi/2

Eron myöntäminen tietokeskuksen tutkimuspäällikön virasta, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)


§ 309 Sivistystoimi/3

Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 311 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 312 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asuinkerrostalotonttien varaaminen erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä luovutettavaksi (Sörnäinen, Sompasaari, tontit  10633/1 - 4  ja 10635/1 - 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaavakartta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Eron myöntäminen Juhani Tuuttilalle Kiinteistöviraston tontti-osaston osastopäällikön virasta (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta (Villinki tontti 1:1133, KOY Villingin Sommarbo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Citylogistiikan toimenpideohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04