Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 16.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 262 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 263 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 264 Sivistystoimi/1

V 25.3.2015, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 265 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 25.3.2015, Kuusisaaren tontin 30074/8 asemakaavan muuttaminen (nro 12260, Munkkiniemi, kortteli 30074 tontti 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa 7. - 8.5.2015 (pdf) (html)


§ 267 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin seudun Asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Kaupunginjohtaja/5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 269 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Kaupunginjohtaja/7

Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 11.3.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 272 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 273 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 274 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Cinia Group Oy:n Sea Lion -merikaapelijärjestelmän ympäristövaikutusten arviointimenettely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituspalkkiot (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 277 Sivistystoimi/1

Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 279 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 280 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Citylogistiikan toimenpideohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen asuntotonttien rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen (Tapanila, tontit 39146/1-3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta (Sörnäisten tila RNo 5-2, Parrukatu, Helen Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04