Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 02.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 218 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 219 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 220 Kaupunginjohtaja/1

V 25.3.2015, Nuorten aloitteiden käsittely Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunginjohtaja/2

V 11.3.2015, Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 222 Kaupunginjohtaja/3

V 11.3.2015, Erityinen kuntajakoselvitys ja kuntarakennelain mukainen yhdistymissopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Kaupunginjohtaja/4

V 11.3.2015, Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSLn lausunto 10.4.2014

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.3.2015, Svenska normallyceumin perusparannuksen hankesuunnitelman mukaisen hankehinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma liitteineen

Liite 2

Tilamuutosten selostus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 25.3.2015, Vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistiot asukastilaisuuksista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 25.3.2015, Uudelleen vuokrattavien tai vuokrattujen asuntotonttien myynti vuokralaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Kaupunginjohtaja/3

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsinki-mitalin puitesopimus 1.3.2012

Liite 3


§ 228 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 229 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 25.2.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 230 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 231 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 232 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Pietilän läntisen sillan uusimisesta ja valmisteluluvasta (pdf) (html)

Liite 1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Pietilän sillan uusiminen

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 234 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi Alppilan ja Vuosaaren lukioiden omista rakennuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Yhtenäiskoulun lukion oppilaiden yhtenäisen koulupolun turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Sivistystoimi/3

Heteniityn pallokentän vuokraaminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 238 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Helena Kantolan toivomusponsi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle laadittujen laatukriteerit -työvälineen käyttömahdollisuuksista päivähoitopaikkojen tilamitoituksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 240 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Mellunkylän Vaarnatien alueen asemakaava-asiassa (nro 12206) (pdf) (html)

Liite 1

HAOn lausuntopyyntö sekä valitus

Liite 2

Valituksen liite 1

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Gunillantien-Svanströminkujan alueen asemakaava-asiassa (nro 12228) (pdf) (html)

Liite 1

Hgin HAOn lausuntopyyntö 3.12.2014

Liite 2

Hgin HAO; Asunto Oy Gunillankuja 2 valitus

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2:n kanssa (Ullanlinna, tontti 7104/14) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 244 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Iltakouluasia: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04