Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 23.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 196 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 197 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 198 Kaupunginjohtaja/1

V 11.3.2015, Vuoden 2014 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 199 Kaupunginjohtaja/2

V 11.3.2015, Erityinen kuntajakoselvitys ja kuntarakennelain mukainen yhdistymissopimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Kaupunginjohtaja/3

V 11.3.2015, Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetetut sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Kaupunginjohtaja/4

V 11.3.2015, Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Sivistystoimi/1

V 11.3.2015, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 203 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.3.2015, Vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 11.3.2015, Uudelleen vuokrattavien tai vuokrattujen asuntotonttien myynti vuokralaisille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Kaupunginjohtaja/3

Nuorten palkkaaminen kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin tehtäviin, hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1


§ 206 Kaupunginjohtaja/4

Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2015 talousarvioon myönnettävien ylitysoikeuksien täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 208 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 209 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 210 Sivistystoimi/1

Työllistämistoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 211 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 212 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Vammaisneuvoston asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 213 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Vanhusneuvoston asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 214 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Tarkennukset sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa (AK nro 12309) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Lauttasaarenmäki 4:n kanssa (AK nro 12278) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04