Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 16.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 166 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 167 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/1

V 25.2.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Kaupunginjohtaja/2

V 25.2.2015, Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunginjohtaja/3

V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Kaupunginjohtaja/4

V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Kaupunginjohtaja/5

V 25.2.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Stranius Leo valtuustoaloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Kaupunginjohtaja/6

V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunginjohtaja/3

Stj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite ajanvarauksesta tiedottavan laitteen hankkimisesta Vuosaaren terveysasemalle (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunginjohtaja/4

Henkilöstökassan sääntöjen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Henkilöstökassan säännöt, uudet

Liite 2

Henkilöstökassan säännöt, nykyiset

Liite 3

Sääntötoimikunnan lausunto 13.1.2015

Liite 4

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 26.1.2015

Liite 5

Khs 14.2.2000, 181 §

Liite 6

Khs 29.4.2002, 651 §


§ 176 Kaupunginjohtaja/5

Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 177 Kaupunginjohtaja/6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 178 Kaupunginjohtaja/7

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakassopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 11.2.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 180 Kaupunginjohtaja/9

Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2015 talousarvioon myönnettävien ylitysoikeuksien täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 183 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helenin ympäristölupahakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen toiminnan muutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helenin ympäristölupahakemus, Salmisaaren voimalaitoksen kattiloiden toiminnan muutos

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto sisäministeriölle esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 187 Sivistystoimi/1

Oikaisuvaatimus Helsinki-lisää koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus Helsinki-lisäpäätökseen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Sivistystoimi/2

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan toiminnan jatkaminen


§ 189 Sivistystoimi/3

Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

SM:n lausuntopyyntö luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi

Liite 2

Toimeenpano-ohjelmaluonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 191 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Tarkennukset sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 193 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Katajanokan Satamakatu 7-11, tontin 147/9 rakennuskiellon kumoaminen (nro 12254) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valitukset Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet asemakaava-asiassa (nro 12190) (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 1 asemakaavavalituksista, Itä-Pakilan siistolapuutarha-alueet 12190

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 2 asemakaavavalituksista, Itä-Pakilan siistolapuutarha-alueet 12190

Liite 3

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 3 asemakaavavalituksista, Itä-Pakilan siistolapuutarha-alueet 12190

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04