Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 09.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 136 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 138 Kaupunginjohtaja/1

V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunginjohtaja/2

V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kunnialiputuksesta Kaupungintalolla romanien kansallispäivänä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Kaupunginjohtaja/3

V 25.2.2015, Sj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite terveysreiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunginjohtaja/4

V 25.2.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Kaupunginjohtaja/5

V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntojen tilaaja-tuottaja -mallin toteuttamismahdollisuuden selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

Liite 3


§ 143 Kaupunginjohtaja/6

V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Kaupunginjohtaja/7

V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite yleiskaavan luonnoksen lähetekeskustelusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu, Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Kaupunginjohtaja/8

V 25.2.2015, Liikuntalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 146 Kaupunginjohtaja/9

V 25.2.2015, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 25.2.2015, Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 25.2.2015, Sairaala-apteekin toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-Apteekki -liikelaitokselle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Hinnasto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 25.2.2015, Kaupunginteatterin asemakaavan muuttaminen (nro 12288, Kaupunginteatteri) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunginjohtaja/3

Stj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite ikääntyneiden kuntoutuspalveluista, kortteliasumisesta ja lähipalvelujen tasa-arvoisesta toteutumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/4

Historiatoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän avustushakemus

Liite 18

Suomen rauhanliitto ry.

Liite 19

Liite 20

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 154 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 155 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta maa- ja kiviaineksen sekä rakennusjätteen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Keski-Pasilan alueella (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyynnön liite, rakennusviraton ja Senaatti-kiinteistöjen ympäristölupahakemus, Keski-Pasilan entinen ratapiha-alue

Liite 3

Lausuntopyynnön liite, täydennys ympäristölupahakemukseen

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Palmia -liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.12.2014 § 54 liikelaitoksen toimintorakenteen kehittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Toimintorakennekaavio

Liite 2

Palmian organisaatio

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 158 Sivistystoimi/1

Eron myöntäminen nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikön virasta (pdf) (html)

Liite 1

Irtisanoutuminen nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikön tehtävästä


§ 159 Sivistystoimi/2

Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014 - 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 161 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 162 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Helsingin Hitsaajankatu 9:n kanssa (Herttoniemi, tontti 43011/31) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Alueen varaaminen Planmeca Oy:lle majoitus- ja koulutuskeskusta varten (Vuosaari, Lohiniemenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus Planmeca Oy Lohiniemenranta

Liite 3

Liite 4

HarboAcademy JKMM piirros

Liite 5

Ajantasakaava

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04