Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 02.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 106 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 107 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 108 Kaupunginjohtaja/1

V 11.2.2015, Lisäyksen tekeminen Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamista koskevaan yhteistyösopimukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hankesuunnitelma 3.11.2014

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Vuokrasopimus 2009-2028

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Kaupunginjohtaja/2

V 11.2.2015, Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset (pdf) (html)


§ 110 Kaupunginjohtaja/3

V 11.2.2015, Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Kaupunginjohtaja/4

V 11.2.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 112 Kaupunginjohtaja/5

V 11.2.2015, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 113 Kaupunginjohtaja/6

V 11.2.2015, Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 114 Sivistystoimi/1

V 11.2.2015, Tietokeskuksen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

YhteenvetoTiekeJOHTAJAHAKU_2014.pdf

Liite 2


§ 115 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.2.2015, Kaupunginteatterin asemakaavan muuttaminen (nro 12288, Kaupunginteatteri) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 11.2.2015, Tontin myyminen Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle (Vartiokylä, tontti 45173/22) (pdf) (html)

Liite 1

Kauppakirjaluonnos Itäkatu 1 tontti 22

Liite 2

Liite 3

Asemakaava 10684

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Kaupunginjohtaja/3

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakassopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 118 Kaupunginjohtaja/4

Historiatoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 119 Kaupunginjohtaja/5

Vaalilautakuntien asettaminen ja jäsenten nimeäminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 120 Kaupunginjohtaja/6

Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten nimeäminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 121 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2015 (pdf) (html)


§ 122 Kaupunginjohtaja/8

Lausunto valtiovarainministeriölle metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Kaupunginjohtaja/10

Kaupunginvaltuuston 28.1.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 124 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 125 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 126 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta betonimurskeen hyötykäyttöön maanrakenteissa Hanasaaren voimalaitosalueella (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Palmia -liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.12.2014 § 54 liikelaitoksen toimintorakenteen kehittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 129 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 130 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi lasten harrastusmahdollisuuksien lisäämisestä päiväkodeissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Alueen varaaminen Planmeca Oy:lle majoitus- ja koulutuskeskusta varten (Vuosaari, Lohiniemenranta) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotuotantotoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö Rosengren Katriina

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 135 Kaupunginjohtaja/9

Iltakouluasia: Kaupunginkanslian elinkeinopoliittisen ja kaupungin keskitetyn kansainvälisen toiminnan arviointi ja toimenpidesuunnitelma (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04