Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 12.01.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 37 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 38 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.1.2015, Keskustakirjaston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 28.1.2015 Asuntotonttien ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Viikinmäki, tontit 36113/1, 36117/1 ja 3, 36119/1 ja 3, 36263/1 sekä 36264/1 ja 3, Tapaninkylä, tontti 39062/20) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11250

Liite 2

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11380

Liite 3

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12132

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/3

Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annettujen ohjeiden muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle erillisraportista 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Tarkastuslautakunnan erillisraportti 2014, Talk hyväksynyt 10.12.2014.pdf

Liite 2

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Kaupunginhallitus.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Kaupunginjohtaja/5

Vastaus sote-uudistuksen kuntakyselyyn (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 45 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 46 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 47 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunnot

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 52 Sivistystoimi/1

Kulttuuritoimen selvitysryhmän raportti 31.3.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04