Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 07.01.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/1

V 14.1.2015, Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/2

V 14.1.2015, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Kaupunginjohtaja/3

V 14.1.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 6 Kaupunginjohtaja/4

V 14.1.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 14.1.2015, Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus

Liite 2

Liite 3

Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet

Liite 4

Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto

Liite 5

Liite 6

Sääntötoimikunnan lausunto

Liite 7

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 14.1.2015, Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12261, Pasilan keskustakortteli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 14.1.2015, Käpylän Olympiakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12121, Olympiakylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 14.1.2015, Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12243, Siltalanpuiston alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 14.1.2015, Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 14.1.2015, Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, Stansvikin alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Kaupunginjohtaja/4

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

KHOn päätös

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunginjohtaja/5

Helen Oy:n hallituksen palkkiot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin Satama Oy:n hallituksen palkkiot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Kaupunginjohtaja/8

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan virkamatka Lontooseen, Englantiin 11.-14.3.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava matkaohjelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/9

Oikeudenkäynti viransijaisen valintaa koskevassa asiassa (pdf) (html)


§ 20 Kaupunginjohtaja/10

Harmaan talouden torjunnan ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydentäminen (pdf) (html)


§ 22 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 23 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 24 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ulkovalaistusyksikön päällikön toimen muuttaminen ulkovalaistustoimiston toimistopäällikön viraksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 26 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kulosaaren korttelin 42014 tontin 7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12326) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12323) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi jalkakäytävän rakentamiseksi Salotielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Rintamasotilaantien jalkakäytävän jatkamisesta liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 32 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Valtuutettu Sari Mäkimattilan toivomusponsi lähipalveluiden varmistamiseksi Pohjois-Haagan itä-osan uusille asukkaille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 35 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 36 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi lasten ja nuorten psykoterapioiden saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04