Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
40 / 11.11.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1163 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1164 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1165 Kaupunginjohtaja/1

V 27.11.2013, Kaupunginkanslian elinkeino-osaston organisaatiomuutos ja siihen liittyvät henkilöstösiirrot (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1166 Kaupunginjohtaja/2

V 13.11.2013, Kaupunginhallituksen 28.10.2013 § 1114 mukaisen päätöksen muuttaminen liittyen vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määräämiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1167 Kaupunginjohtaja/3

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite korkeampien viranhaltijoiden työmatkaedun toteuttamista työsuhdematkalipun muodossa sekä yhteiskäyttöisten sähköautojen hankinnasta virastojen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


§ 1168 Kaupunginjohtaja/4

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite selvityksestä koiraveron poistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1169 Kaupunginjohtaja/5

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Silvia Modigin aloite kuntalaisaloitteiden käsittelyn kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 1170 Kaupunginjohtaja/6

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Nina Hurun aloite liikelaitoksien muuttaminen osakeyhtiöiksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 1171 Kaupunginjohtaja/7

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite ilmastopäästöjen selvittämiseksi tasapuolisesti myös olemassa olevien voimalaitosten osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1172 Kaupunginjohtaja/8

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite selvityksen tekemisestä kaksoispalkkiojärjestelmästä (pdf) (html)


§ 1173 Kaupunginjohtaja/9

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite selvityksen tilaamisesta reilun verotuksen standardista (pdf) (html)


§ 1174 Kaupunginjohtaja/10

V 27.11.2013, Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Kauppatorin myyntikojujen yhtenäisestä ilmeestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1175 Kaupunginjohtaja/11

V 27.11.2013, Ryj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite penkkien asettamisesta Merihaan rantaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1176 Kaupunginjohtaja/12

V 27.11.2013, Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite roskalaatikoiden lisäämisestä kaupungin siistimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1177 Kaupunginjohtaja/13

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1178 Kaupunginjohtaja/14

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Otso Kivekkään aloite Mechelininkadun kaksikaistaisuuden ja asukaspysäköinnin selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1179 Kaupunginjohtaja/15

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite Koskelantien bussikaistan pidentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1180 Kaupunginjohtaja/16

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Juha Hakolan aloite automaattisten liikenteen valvontalaitteiden hankkimisesta Kaisaniemenkadulle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1181 Kaupunginjohtaja/17

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Pertti Villon aloite kaupungin ara-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1182 Kaupunginjohtaja/18

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tyhjien tilojen vuokraamisesta harrastetiloiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 1183 Stadsdirektören/19

F 27.11.2013, Kaj / Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om omvandling av kontorsutrymmen till bostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 1183 Kaupunginjohtaja/19

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Björn Månssonin aloite toimistotilojen muuttamisesta asuintiloiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1184 Kaupunginjohtaja/20

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite hidasteiden saamisesta Roihuvuoren Vuorenpeikontielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1185 Kaupunginjohtaja/21

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite ikäihmisten ja muiden riskiryhmien liikunnan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1186 Kaupunginjohtaja/22

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Nina Hurun aloite vanhemmuuden vastuun valistuskampanjasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1187 Kaupunginjohtaja/23

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite hammashoidon palvelujen tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1188 Kaupunginjohtaja/24

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite psykiatristen poliklinikoiden toiminnan tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1189 Kaupunginjohtaja/25

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite terveysasemien akuuttiaikojen keskitetystä ajanvarauksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1190 Kaupunginjohtaja/26

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoidon henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1191 Kaupunginjohtaja/27

V 27.11.2013, Stj /Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite käsityöpajatoiminnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1192 Kaupunginjohtaja/28

V 27.11.2013, Sj / Valtuutettu René Hurstin aloite Veikko ja Lahja Hurstin muistomerkistä Hakaniemeen tai Harjutorin puistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1193 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 27.11.2013, Etu-Töölön tontin 416/13 asemakaavan muuttaminen (nro 12176, Nervanderinkatu 13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1194 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 27.11.2013, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1195 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 27.11.2013, Kalasataman korttelitalon ensimmäisen toteutusvaiheen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1196 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 27.11.2013, Vuosaaren Rastilan asuntotonttien vuokrausperusteet (tontit 54008/5-8, 54009/2 ja 54351/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1197 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginsihteerien virkojen ja viranhaltijoiden siirto hallintokeskuksesta kaupunginkansliaan (pdf) (html)


§ 1198 Kaupunginjohtaja/4

Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 1199 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren kaatopaikan alustaviin kunnostustöihin ja Haagan entisen ampumarata-alueen kunnostamisen jälkeisiin puiston ennallistamistöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1200 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Kaupungin tietotekniikkaohjelman tuominen kaupunginvaltuuston käsittelyyn (pdf) (html)


§ 1201 Kaupunginjohtaja/7

Lausunto valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1202 Kaupunginjohtaja/8

Lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1203 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 6.11.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1204 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1205 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1206 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n osakkeiden ostaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1207 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston lupahakemuksesta (Sepänmäen meluvalli) (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1208 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston lupahakemuksesta (Suurmetsän meluvalli) (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1209 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1210 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rakennuskiellon määrääminen eräille Suomenlinnan alueille (nro 12238, Vallisaari ja Kuninkaansaari) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1211 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Tontin myynti NCC Rakennus Oy:lle (Herttoniemenranta, tontti 43011/36) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1212 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1213 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisen yhteistyösopimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1214 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1215 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi muistisairaiden kotona asuvien henkilöiden tukemisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1216 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi omaishoitajien yhdenvertaisuuden ja jaksamisen tukemisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1217 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1218 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04