Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 17.12.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1423 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1424 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1425 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle Suvilahden teräksisen kaasukellon katon ja teleskooppirakenteiden purkamiseen ja Kalasataman alueen aluevalaistukseen ja sähkönsiirtotöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1426 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle lasten päiväkoti Lallukankujan osakkeiden ostoa varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1427 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle ja kiinteistöviraston tilakeskukselle Länsisataman esirakentamista, pilaantuneen maaperän kunnostamista sekä alueen valaistusta ja sähkönsiirtotöitä varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1428 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren kaatopaikan alustaviin kunnostustöihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1429 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöiden lisäpääomasuorituksiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1430 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle eräiden alueiden esirakentamiseen ja rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1431 Kaupunginjohtaja/9

Pisararadan rata- ja rakentamissuunnittelua koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1432 Kaupunginjohtaja/10

Helsinki EU-toimiston yhteistyötä koskevat periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1433 Kaupunginjohtaja/11

Valtion, pääkaupunkiseudun kaupunkien, pääkaupunkiseudun yrittäjäjärjestöjen sekä Helsingin seudun kauppakamarin välinen aiesopimus maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tehostamiseksi vuosina 2013–2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1434 Kaupunginjohtaja/12

Eräät asiointilippuoikeudet (pdf) (html)


§ 1435 Kaupunginjohtaja/13

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkaiden rakennusrahasto-osuuden maksamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1436 Kaupunginjohtaja/14

Kaupunginjohtajan kokonaispalkan tarkistaminen 1.1.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1437 Kaupunginjohtaja/15

Apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkan tarkistaminen 1.1.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1438 Kaupunginjohtaja/16

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1439 Kaupunginjohtaja/17

Pilottihankkeiden valinta alueellisen osallistumisen kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 41

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1440 Kaupunginjohtaja/18

Kaupunginvaltuuston 12.12.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1441 Kaupunginjohtaja/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1442 Kaupunginjohtaja/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1443 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennusviraston esitys kaupunginhallitukselle uusien virkojen perustamisesta pysäköinninvalvontaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1444 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1445 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Laajasalon retkeily- ja loma-alueen osan rakennuskiellon pidentäminen (nro 12167) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1446 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kustaankartanon D- ja E-talojen siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (tontti 28169/5, Oltermannintie 32) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1447 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hylkäävä päätös Kumpula-seura ry:n Kumpulan kartanon aluetta koskevan rakennussuojeluesityksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1448 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1449 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Organisaatiomuutoksesta aiheutuvia virkamuutoksia sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 1450 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1451 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Liikuntastrategia 2013 - 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1452 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04